BLACKPINK

BLACKPINK BLACKPINK

  • 30
  • 18 tis.
BLACKPINK Official SLcd Channel
블랙핑크 공식 유튜브 채널입니다.

JISOO, JENNIE, ROSÉ, LISA
지수, 제니, 로제, 리사

Video

4:15ROSÉ - 'Gone' M/V MAKING FILM
ROSÉ - 'Gone' M/V MAKING FILMOgledi 6 mio.Pred 2 meseci
3:41ROSÉ - 'Gone' M/V
ROSÉ - 'Gone' M/VOgledi 94 mio.Pred 2 meseci
2:52ROSÉ - 'On The Ground' 0404 SBS Inkigayo
ROSÉ - 'On The Ground' 0404 SBS InkigayoOgledi 4,2 mio.Pred 2 meseci
2:52ROSÉ - 'On The Ground' Dance Performance
2:52ROSÉ - 'On The Ground' 0321 SBS Inkigayo
3:09Getting to Know ROSÉ | RELEASED
Getting to Know ROSÉ | RELEASEDOgledi 1,7 mio.Pred 3 meseci
2:40ROSÉ’s Solo Performance | RELEASED
ROSÉ’s Solo Performance | RELEASEDOgledi 2,9 mio.Pred 3 meseci
2:22ROSÉ - FIRST SINGLE ALBUM -R- MAKING FILM
2:52ROSÉ - 'On The Ground' 0314 SBS Inkigayo
1:57ROSÉ - 'Gone' 0314 SBS Inkigayo
ROSÉ - 'Gone' 0314 SBS InkigayoOgledi 12 mio.Pred 3 meseci
6:13ROSÉ - 'On The Ground' M/V MAKING FILM
ROSÉ - 'On The Ground' M/V MAKING FILMOgledi 7 mio.Pred 3 meseci
3:09ROSÉ - 'On The Ground' M/V
ROSÉ - 'On The Ground' M/VOgledi 191 mio.Pred 3 meseci
0:17ROSÉ - 'On The Ground' M/V TEASER #2
ROSÉ - 'On The Ground' M/V TEASER #2Ogledi 17 mio.Pred 3 meseci
0:15ROSÉ - 'On The Ground' M/V TEASER
ROSÉ - 'On The Ground' M/V TEASEROgledi 17 mio.Pred 3 meseci
0:34ROSÉ - COMING SOON
ROSÉ - COMING SOONOgledi 52 mio.Pred 4 meseci
0:46BLACKPINK - 'THE SHOW' MESSAGE VIDEO #3
BLACKPINK - 'THE SHOW' MESSAGE VIDEO #3Ogledi 6 mio.Pred 5 meseci
1:52BLACKPINK - ‘THE SHOW’ VIEWING TIP
BLACKPINK - ‘THE SHOW’ VIEWING TIPOgledi 4,7 mio.Pred 5 meseci
0:34BLACKPINK - 'THE SHOW' MESSAGE VIDEO #2
BLACKPINK - 'THE SHOW' MESSAGE VIDEO #2Ogledi 3,7 mio.Pred 5 meseci
0:31BLACKPINK 2021 SEASON'S GREETINGS PREVIEW
2:41BLACKPINK - ‘THE SHOW’ GUIDE VIDEO
BLACKPINK - ‘THE SHOW’ GUIDE VIDEOOgledi 3 mio.Pred 6 meseci
0:42BLACKPINK - 'THE SHOW' TRAILER #2
BLACKPINK - 'THE SHOW' TRAILER #2Ogledi 4,3 mio.Pred 6 meseci

Komentarjev